career.

we’re hiring.

Nhằm mở rộng thì trường và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm nhiều bạn trẻ năng động, không ngại thử thách gia nhập vào đội ngũ của SNOB Coffee. Hãy tham gia ngay với chúng tôi nếu bạn tự tin với khả năng của mình.

các vị trí hiện tại.

Store Manager chi tiết

Barista chi tiết

Chuyên viên phát triển mặt bằng chi tiết

R&D Specialist chi tiết

Chuyên viên Marketing chi tiết

Graphic Designer chi tiết

Bạn chưa tìm thấy vị trí phù hợp? Đừng ngại gửi thông tin cho chúng tôi nếu bạn tin rằng mình sẽ là một phần của SNOB.
E-mail: jobs@snobcoffee.vn